basket  0
Tumble Stones - Tumbled Stones - Tumblestones - Tumbledstones > I - L

Tumble Stones - Tumbled Stones - Tumblestones - Tumbledstones  > I - L

Sort category by 
5
Indigo Gabbro (aka Mystic Merlinite) Tumble Stone
Qty:
3.99
Infinite Tumble Stone
Qty:
4.50
Iolite Tumble Stone
low in stock! Out of Stock
5.49
Iron Pyrites Tumble Stone
Qty:
12.99
Isua Stone Tumble Stone
Qty:
4.99
Jade - Black, Tumble Stone
low in stock! Out of Stock
6.49
Jade - Blue, Tumble Stone
Qty:
4.99
Jade - Lemurian, Tumble Stone
Qty:
1.50
Jade - Nephrite, Tumble Stone
Qty:
1.75
Jade - New Jade (Bowenite), Tumble Stone
Qty:
9.99
Jade - Turkish Purple, Tumble Stone
Qty:
3.59
Jade - White, Tumble Stone
low in stock! Out of Stock
5.25
Jade - Wyoming Jade with Zoisite, Tumble Stone
Qty:
3.79
Jasper - Birds Eye, Tumble Stone
Qty:
4.25
Jasper - Dragons Blood, Tumbled Stone
Qty:
1.89
Jasper - Kambaba, Tumble Stone
Qty:
3
Jasper - Kiwi, Tumble Stone
Qty:
2.49
Jasper - Net, Tumble Stone
Qty:
5.65
Jasper - Ocean, Tumble Stone
Qty:
3.59
Jasper - Polychrome, Tumble Stone
low in stock! Out of Stock
1
Jasper - Red, Tumble Stone
Qty:
1.49
Jasper - Stripy Red, Tumble Stone
Qty:
1.75
Jasper - Viper, Tumble Stone
Qty:
1
Jasper - Yellow, Tumble Stone
Qty:
« previous 1 2 3 next »